[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Aamanie haseł w Windows 2000
Grzegorz Orzechowski
orzechq@o2.pl
W Windows 2000 do otrzymywania hashy (nieodwracalnych skrótów haseł) wykorzystywany jest
algorytm MD4 (tworzący skróty o długości 128 bitów). W procesie potwierdzania tożsamości
użytkownika, z podanego hasła otrzymuje się wyciąg (hash), który następnie porównywany jest z
zawartością przechowywaną na serwerze. Jeśli ciągi znaków są jednakowe, można przyjąć, że
zostało wprowadzone prawidłowe hasło. Niestety okazało się, iż metoda ta nie zapewnia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Jak włamywacz może uzyskać dostęp do pliku z hasłami?
Hashe przechowywane są w pliku %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\CONFIG\SAM (co w przypadku
normalnej instalacji Windows 2000 oznacza WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SAM). Pierwotne dane
tego pliku znajdują się w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM.
Włamywacz nie będzie miał bezpośredniego dostępu do tego pliku, podczas działania systemu
(błąd współdzielenia pliku  ang. sharing violation). Jednak kopię pliku SAM może on znalezć w
katalogu \WINNT\REPAIR, jeśli tworzono w systemie dyski ratunkowe.
Gdy pilny administrator wykonuje swoje obowiązki i tworzy dyski awaryjne to włamywacz
znajdzie tam skompresowaną kopię pliku SAM. Tutaj uwaga dla nieostrożnych administratorów 
warto usuwać plik sam._. Najłatwiej przed możliwością pobrania sam._ można zabezpieczyć się
odbierając użytkownikom prawa do katalogu \WINNT\REPAIR.
Aby uzyskać pełen dostęp do każdego pliku w systemie NTFS, włamywacz może wykorzystać
narzędzie zwane NTFSDOS (albo dyskietkę startową z Linuksa z dostępem do NTFS). Może ono
zostać użyte przez dowolną osobę z dyskietką startową i dostępem fizycznym do komputera.
NTFSDOS wyszukuje dyski NTFS i daje do nich pełny dostęp (tylko w pełnej wersji, bezpłatna
wersja daje dostęp tylko do odczytu). Do tego celu można także użyć linuksowego boot disku z
obsługą NTFS.
Włamywacz może jeszcze wyjąć dysk systemowy i podłączyć do innego komputera z
zainstalowanym systemem Windows 2000 lub NT, co umożliwi mu odczytanie wszystkich plików i
co najważniejsze - pliku SAM.
Obsługa i polecenia NTFSDOS
/L:...  ustawia literę dysku, od której ma zacząć montowanie NTFSa
/C:  ustawia rozmiar bufora XMS w KB (pozwala na nadpisanie domyślnego bufora XMS)
/N  wyłącza wspomaganie dla skompresowanych plików, wykorzystywane do optymalizacji
poboru pamięci NTFSDOSa
/X  wyłącza wspomaganie dodatkowego przerwania INT13 w przypadku, gdy mamy problemy z
BIOSem
/V  podaje więcej informacji na temat dysków
Przykład:
NTFSDOS /L:GE /C:1024
Powyższe polecenie wymusza przypisanie litery G dla pierwszej partycji NTFS jaką znajdzie
program NTFSDOS, a literki E dla drugiej partycji. Jeśli litera jest w danej chwili używana,
partycja się nie podmontuje i pojawi się błąd. Dodatkowo, po tej komendzie program stworzy
1MB bufora XMS.
Co dalej z uzyskanym plikiem?
Mając plik z hasłami włamywacz będzie potrzebował wyciągnąć z niego hashe. W tym celu może
posłużyć się narzędziem SAMDUMP, a uzyskane hashe "potraktować" narzędziem L0phtCrack.
Warto jednak wiedzieć, że oba te zadania wykona LC w wersji 3.0, który wyciąga hash
bezpośrednio z bazy SAM.
Wraz z wydaniem drugiego Service Packa firma Microsoft wzmocniła 56-bitowe szyfrowanie
bazy SAM na 128-bitowe, aplikując systemowi narzędzie zwane SYSKEY (System Key Encryption
of Password Information). Narzędzie to pozwala chronić klucze za pomocą 128-bitowego
kodowania i odpierać dzięki temu ataki za pomocą takich programów jak PWdump, czy L0pht.
Trzeba jednak wiedzieć, że już druga wersja PWdump (PWdump2) autorstwa Todda Sabina,
potrafi sobie poradzić z zaawansowanym szyfrowaniem SYSKEY.
SYSKEY dotyczy następujących komponentów:
%systemroot%\system32\config\SAM
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM
%systemroot%\system32\config\security
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security
Pwdump2 działa w trybie konsoli Windows 2000, wykonując zrzut hashy haseł z rejestru (również
zdalnie), jednak tylko administrator ma prawo do korzystania z niego. Jeśli włamywacz miałby
jego prawa i mógłby uruchomić program, to wykona zrzut do dowolnego pliku w formacie haseł
UNIX (format zgodny z plikiem /etc/passwd), po czym wykorzysta go w programie L0phtCrack i
złamie. PWdump2 stosuje ponadto (w przeciwieństwie do pierwszej wersji) tzw. zastrzyk DLL.
L0phtCrack zyskał sobie największą sławę, spośród pokrewnych mu narzędzi pod Windows
NT/2000, głównie dzięki specyficznej strategii działania. Ale warto zapoznać się z innym
przedstawicielem programów z tej dziedziny - Advanced NT Security Explorer. Ten rosyjski
program może pracować w Windows 9x i Me, ale tylko w systemach NT, 2000 oraz XP potrafi
sam pozyskiwać skróty haseł, potrzebne do ich złamania.
L0phtCrack, który może skanować sieć, pod tym względem zdecydowanie przewyższa omawiany
program. ANTExp potrafi wydobywać skróty z pamięci, ale musi wówczas pracować z
uprawnieniami administratora. W przypadku korzystania z rejestru funkcja SYSKEY musi być
wyłączona. Warto dodać, że program (podobnie jak L0pht) wykorzystuje pliki wygenerowane przez
PWdump. [ Pobierz całość w formacie PDF ]