[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Ewę?
 Najwięcej skorzystałem, jak już mówiłem, z prowadzonych przez panią zapisków. Założyłem, że
między pobytem Ewy w pobliżu nielegalnego kasyna gry, a jej zamordowaniem może istnieć jakiś związek
 choć oczywiście nic uświadamiałem sobie wówczas, jaki. Myślałem raczej o ewentualnym zagrożeniu,
jakie Ewa mogłaby stanowić bądz dla właściciela kasyna, bądz dla jego graczy. W pewnym sensie nic po-
myliłem się. Taki związek rzeczywiście był. W przekonaniu o jego istnieniu utwierdza! mnie również fakt,
że gruz i cegły, którymi morderca obciążył torebkę Ewy, pochodziły z rumowiska tuż obok kasyna.
A pózniej pani znalazła w zespole miniaturę. Natomiast od Filipa Hanke dowiedziałem się, że mamy
do czynienia z kopią. To już właściwie eliminowało Filipa z kręgu podejrzanych. Odkrycie w zespole
skrawka materiału, który był identyczny. ze strzępkiem, znalezionym w pobliżu miejsca utopienia ciała Ewy
Hanke, a następnie odkrycie narzuty, upewniły mnie w przekonaniu, że Ewę zabito właśnie w zespole. Mu-
siały więc istnieć jakieś nici. łączące ten lokal z nielegalnym kasynem gry. Postanowiłem przeprowadzić
eksperyment. Wśród osób, które były w jakiś sposób związane z zespołem, pewien lekarz rozpoznał męż-
czyznę, widywanego często w kasynie. Tym mężczyzną okazał się Aukasz Chmielewski.
Zebrałem i inne dowody. Na drodze biegnącej wzdłuż jeziorka udało się zabezpieczyć kilka śladów
opon. Wzięliśmy następnie dla porównania odciski opon ze wszystkich samochodów, należących do osób
bądz to związanych z zespołem, bądz przewijających się przez jego pomieszczenia. Z pani wozu również 
dodał  ażeby nie było żadnych wątpliwości. Jeden ze śladów został zidentyfikowany jako odcisk, pozo-
stawiony przez oponę samochodu Chmielewskiego. No i jeszcze pułapka, o której mówiłem...
 Tak pan lubi efektowne zakończenia?  zapytałam.
 Droga pani Aldono  odparł, nazywając mnie po raz pierwszy po imieniu  a czy czytelnikowi
powieści kryminalnej nie należy się od czasu do czasu te trochę sensacji? [ Pobierz całość w formacie PDF ]