[ Pobierz całość w formacie PDF ]

12.21. Kondensator o pojemności C = 25 F i połączony z nim szeregowo opornik o oporności R
= 250 &! zasilane są ze zródła napięcia przemiennego o częstotliwości f = 100 Hz. Jaki jest
stosunek napięcia na oporniku do napięcia na kondensatorze UR : UC?
12.22. Przez żarówkę zasilaną nominalnym napięciem U1 = 24 V płynie prąd I1 = 0,5 A. Jaki
kondensator należy dołączyć szeregowo do żarówki, aby tak powstały obwód można było zasilać
ze zródła napięcia U2 = 230 V i częstotliwości f= 50 Hz?
12.23. W obwód prądu przemiennego włączone są szeregowo opornik o oporności R = 1 k&!,
cewka o współczynniku samoindukcji L = 31,85*10-3 H i kondensator o pojemności C= 1,6 F.
Jaka jest całkowita oporność obwodu przy częstotliwościach prądu f1= 50 Hz i f2 = 10 kHz?
12.24. Cewka o współczynniku samoindukcji L =30 mH połączona szeregowo z opornikiem o
oporności R = 15 &! została włączona w obwód zasilany napięciem stałym U = 30 V.
W obwodzie płynął prąd stały o natężeniu I. yródło zasilające zmieniono na zródło napięcia
przemiennego o wartości skutecznej U1 = 20 V i częstotliwości f= 0,5 kHz. W obwodzie płynie
teraz prąd przemienny o wartości skutecznej natężenia Isk. Jaki jest stosunek natężeń prądów I :
Isk?
12.25. Obwód prądu przemiennego składa się z szeregowo połączonych cewki o współczynniku
samoindukcji L = 2 H i kondensatora o pojemności C = 0,5 F. Przy jakiej częstotliwości f
całkowita oporność układu będzie równa 0 &!?
12.26. W którym z obwodów przedstawionych na rysunku 12.5. możliwy jest rezonans
elektryczny?
a) w układzie I
b) w układzie II
c) w układzie III
d) w układzie IV
12.27. W obwodzie, składającym się z cewki o współczynniku samoindukcji L i kondensatora o
pojemności C, częstotliwość rezonansowa układu jest równa f. Do kondensatora dołączono
równolegle drugi, o takiej samej pojemności C, i układ zmienił swoją częstotliwość rezonansową.
Jak należy zmienić układ, aby częstotliwość rezonansowa ponownie była równa f?
a) należy dwukrotnie zmniejszyć współczynnik samoindukcji cewki
b) do cewki należy dołączyć szeregowo drugą taką samą cewkę
c) do cewki należy dołączyć równolegle kondensator o pojemności C
d) do cewki należy dołączyć szeregowo kondensator o pojemności C
12.28. Cewka indukcyjna o L =0,5 mH połączona jest szeregowo z kondensatorem C. Jaką
pojemność powinien mieć ten kondensator, aby częstotliwość rezonansowa układu była równa f
= 0,5 MHz?
12.29. Układ rezonansowy składa się z cewki i dwóch jednakowych kondensatorów połączonych
równolegle. Częstotliwość rezonansowa układu f = 1,6 MHz. Jaka będzie częstotliwość
rezonansowa układu, jeżeli kondensatory połączymy szeregowo?
12.30. W jakim zakresie powinien zmieniać się współczynnik samoindukcji L cewki, która
połączona z kondensatorem C= 25 nF tworzyłaby obwód o częstotliwości rezonansowej
zmienianej od f1 = 400 kHz do f2 = 800 kHz?
12.31. W układzie LC rezonans obwodu następuje przy częstotliwości f1 = 800 Hz, jeżeli
kondensator ma pojemność C1 = 2 T. Gdy do kondensatora C1 dołączymy równolegle
kondensator Cx, to częstotliwość rezonansowa zmniejszy się do f2 = 200 Hz. Jaką pojemność ma
kondensator Cx?
12.32. Obwód rezonansowy składa się z cewki indukcyjnej i płaskiego kondensatora
powietrznego, w którym okładki odległe są o d0. Rezonans tego obwodu zachodzi przy
częstotliwości f0 = 50 kHz. Jaka będzie częstotliwość rezonansowa fx, jeżeli odległość między
okładkami kondensatora zwiększymy do d1 = 2,56 d0?
12.33. Zmiana natężenia prądu o l = 2 A w czasie t = 0,5 s powoduje indukowanie się w
cewce siły elektromotorycznej  = 0,5 mV. Jaka będzie częstotliwość rezonansowa fr obwodu
utworzonego z tej cewki i kondensatora o pojemności C = 28,2 nF?
12.34. Jaka jest częstotliwość rezonansowa układu pokazanego na rysunku 12.6., jeżeli L = 20
mH, C1 = 750 nF i C2= 150 nF?
12.35. Pojemność kondensatora w obwodzie rezonansowym może zmieniać się od C1 do C2 =
16C1. Jaka jest największa częstotliwość rezonansowa układu f2, jeżeli najmniejsza jest równa f1
= 1 kHz?
12.36. Rezonans obwodu LC następuje przy częstotliwości f1 = 9 MHz. Ile razy większą
pojemność Cx należy wstawić zamiast C, aby rezonans zachodził przy częstotliwości f2 = 0,6
MHz? [ Pobierz całość w formacie PDF ]