[ Pobierz całość w formacie PDF ]

akcjami spółek giełdowych specjalizujących się w przetwórstwie i sprzedaży kakao oraz
wyrobów czekoladowych. Należy pamiętać, że w przypadku wielkich globalnych koncernów
spożywczych (np. Nestle, Kraft Food)  część kakaowa stanowi ważną, ale nie jedyną część
generowanych przez te firmy obrotów. Pod tym względem najbardziej jednorodny  kakaowo
 czekoladowy profil działalności reprezentują obie szwajcarskie spółki Barry Callbaut AG
oraz Lindt & Sprungli AG.
Nabywając papiery spółek z tej branży należy pamiętać też o elementach dodatkowego
ryzyka wiążącego się z krytyką i naciskami ze strony organizacji charytatywnych i
Międzynarodowej Organizacji Pracy, a odnośnie ich polityki surowcowej. Rzecz dotyczy
wykorzystywania niewolniczej (zwłaszcza dziecięcej) pracy na plantacjach kakao w Afryce
(głównie Wybrzeże Kości Słoniowej). Dzięki czemu oferowane przez potentatów na rynku
produkty mogą być znacznie tańsze (nawet 3-krotnie) od tych, które sygnowane są znakiem
tzw. sprawiedliwego handlu (ang. fair  trade).
Tabela 7. Wiodący producenci wyrobów czekoladowych, których akcje notowane są
giełdach papierów wartościowych (stan na 8.07.2010 r.)
Stopa zwrotuz
Stopa zwrotu z Nazwa głównego rynku
Nazwa spółki akcji z 12
akcji z 5 lat* notowań dla spółki
miesięcy*
Barry Callbaut AG +15,1 +114,1 SIX Swiss Exchange
EzakoGlico +13,2 +24,9 Tokyo Stock Exchange
Hershey Corporation +36,5 -17,4 NYSE
Kraft Foods Inc. +11,8 -8,0 NYSE
Lindt & Sprungli AG +12,2 +41,2 SIX Swiss Exchange
Nestle AG
+25,1 +57,6 SIX Swiss Exchange
zródło:  Financial Times ; *wg stanu na 8.07.2010 r.
www.efixpolska.com
yródła informacji o rynku kakao
Zakres podstawowej wiedzy o sytuacji na rynku kakao według zródeł ich powstawania (i
udostępniania) podzielić da się na kilka segmentów. Pierwszy z nich określić można jako
ogólnobranżowy, zawierający powszechnie dostępne (tj. bezpłatne) dane dotyczące: zbiorów i
wielkości przerobu ziarna, wolumenów importowych, częściowo cen transakcyjnych w hurcie
i portach przeładunkowych itp. Tego typu wiedzy dostarczają przede wszystkim portale
internetowe Międzynarodowej Organizacji Kakao (www.icco.org), agendy ONZ ds.
Wyżywienia i Rolnictwa, czyli FAO (www.faostat.fao.org), czy też rożnych izb handlowych i
stowarzyszeń grupujących importerów kakao, np. Verein der am Rohkakaohandel Beteiligen
Firmen (www.kakaoverein.de). Drugi segment informacji to dane o rynku o charakterze
analitycznym, dostarczane przez firmy pośredniczące w zawieraniu transakcji kontraktami
organizowanymi przez instytucje giełdowe i platformy transakcyjne. Udostępnianie
informacji z tych zródeł jest praktycznie ściśle powiązane z aktywnym uczestnictwem w
obrocie instrumentami finansowymi, publikacje mają formę dodatkowej (bezpłatnej na ogół)
usługi w ramach oferowanego przez brokerów pakietu. Oprócz tego na rynku funkcjonują
rożne podmioty analityczne oferujące swoje opracowania na zasadach abonamentowych lub z
możliwością pojedynczego zakupu. W zależności od oferenta i wachlarza usług opracowania
typu  Agrobussiness Report kosztują od kilkunastu  kilkudziesięciu do nawet paruset
dolarów USA czy euro (np. www.businessmonitor.com). Oczywistym dopełnieniem dla ww.
zródeł pozyskiwania informacji o rynku są strony internetowe wymienionych powyżej
światowych instytucji odpowiedzialnych za organizację obrotu instrumentami finansowymi
na kakao. W szczególności odnosi się to do: CME Group (www.cmegroup.com), LIFFE
(www.euronext.com). ICE (www.theice.com). Strony ten są ogólnodostępne a dotyczą przede
wszystkim statystyk notowań, tj. wielkości realizowanych za pośrednictwem tych instytucji
obrotów, przedstawiane w rożnych przekrojach czasowych (biuletyny dzienne, tygodniowe,
miesięczne itd.). Wszystkie przytoczone powyżej zródła publikowane są w języku angielskim,
natomiast w przypadku instytucji o charakterze stowarzyszeniowym również po francusku
oraz niemiecku. Generalnie należy przyjąć, że oferta informacyjna (w wymiarze pierwotnym
czy zródłowym), o rynku kakao jest praktycznie ofertą obcojęzyczną. Dostarczana na ten
temat wiedza w języku polskim (w sieci i w formie tradycyjnej) ma praktycznie charakter
wtórny i nad wyraz selektywny.
www.efixpolska.com
Zasady handlu w EFIX Polska
Kontrakt terminowy na kakao Kontrakt terminowy na kakao
(Londyn) (USA)
symbol LCCxx CCxx
spread 8 10
depozyt początkowy 5% 3%
godziny handlu 9:30 - 16:50 London time 04:00 - 14:00 ET
marzec, maj, sierpień, marzec, maj, sierpień,
miesiące wygasania kontraktów
pazdziernik, grudzień pazdziernik, grudzień
Drugi piątek albo poprzedzający
Drugi piątek albo poprzedzający
dzień roboczy miesiąca
dzień roboczy miesiąca
ostatni dzień handlu poprzedzającego wygaśnięcie
poprzedzającego wygaśnięcie
kontraktu do godziny 16:50 czasu
kontraktu do godziny 11:50 ET
londyńskiego
cena bazowa dla finansowania Euronext.LIFFE ICE
min/max ilość kontraktów 1/100 1/100
minimalna zmiana ceny 1 1
waluta bazowa GBP USD
jednostkowy kontrakt 1 CFD = 1 tona 1 CFD = 1 tona
kwotowania wyświetlane w
w funtach za tonę w dolarach za tonę
platformie
Stan na 24.08.2010
Wojciech Szymon Kowalski
EFIX Polska
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i
rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu jest
zabronione. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres info@efixpolska.com
www.efixpolska.com [ Pobierz całość w formacie PDF ]