[ Pobierz całość w formacie PDF ]

In spet se je kraljevia lotila utrujenost. Ni se ji mogel
ubraniti. Zaprl je trudne oi. Zdelo pa se mu je, da ga je
bera prijel okoli pasu ter zletel z njim kvi0 ku.
Siv mrak je leal na zemlji, ko se je kraljevi prebudil.
Pred seboj je zagledal grad svojega oeta. Sprva je mislil,
daje samo sanjal o zdravilnem jabolku, a ko ga zagleda
v svoji roki, spozna, da je bila resnica. Spomni se tudi, da
mora biti pri oetu, preden vzide luna. Kakor srna odhiti
kraljevi v grad.
Ko je kralj jabolko pojedel, je bil zdrav. vrst in kre-
248
SLOVENSKE PRAVLJICE BESeDA
pak je skoil iz postelje, v kateri je e tako dolgo leal.
Kraljevi pa je hitel iz sobe. Ko pride iz gradu na plano,
mu priletita naproti dva vrana in sedeta predenj na
zemljo. Glej udo! Komaj se ju dotakne z vejico, ki mu
jo je dal bera, e sta stala pred njim njegova brata.
V gradu je zavladalo veliko veselje. Starej0 a kraljevia
sta bila nekam potrta, kajti njun najmlaj0 i brat je postal
oetov naslednik, eprav sta onadva mislila, da se to
nikdar ne more zgoditi.
Tudi jaz sem bil tam, sicer bi ne vedel, kako se je to
zgodilo.
249
SLOVENSKE PRAVLJICE BESeDA
Zlata ptica
ralj je imel na svojem vrtu neizreeno lepo jabla-
K
no, ki je rodila zlata jabolka, a jih nikoli niso mogli
dobiti. Vsako jutro je eno manjkalo. No in dan je po-
stavljal k drevesu strae, da bi zasail tatu, toda tudi naj-
bolj0 i straniki niso mogli dobiti nikogar, ki bi hodil po
jabolka, pa je vendar manjkalo slednje jutro po eno. Vse
to ni ni pomagalo in vojaki so se e branili hoditi na
strao.
Kralj pa je imel tri sinove. Starej0 a dva sta bila bolj po-
redna in mlaj0 ega brata nista ni kaj marala. Kralj je re-
kel, naj straijo tudi sinovi in prvo no je 0 el najstarej0 i.
Vzel je pu0 ko, jo dobro napolnil, hodil gor in dol in gle-
dal okoli sebe, kdaj in od kod bo kdo pri0 el. Vso no ni
bilo nikogar, toda drugo jutro je jabolko le manjkalo.
Drugo no gre srednji sin. Z nabito pu0 ko hodi gor in
dol kakor prvi in gleda okoli sebe, kdaj in od kod bo kdo
pri0 el nad jablano, pa nikogar ni bilo, a jabolko je le
manjkalo. Tretjo no gre najmlaj0 i. Namesto s svine-
nim zrnjem nabije pu0 ko z grahom, e0 da tatu ne bo
ustrelil, temve ga samo spoznal, kak0 en tiek je to, ki
zna tako krasti, da ga nihe ne zasai. Zveer se ustopi
250
SLOVENSKE PRAVLJICE BESeDA
pod drevo, upre oi v jabolka in gleda venomer vanja,
ne da bi se ozrl kamor koli. Kar prileti okoli polnoi iz-
pod neba pti tako tiho, da se ni ni sli0 alo, in se spusti
na drevo. S kremplji prime jabolko, najmlaj0 i pa pomeri,
sproi in mu odstreli tri peresa. Pti se ustra0 i, pusti
jabolko in zleti. Sin pobere peresa in vidi, da so iz istega
zlata. Ko brata sli0 ita strel, br vstaneta, priteeta k mlaj-
0 emu in ga vpra0 ata, od kod je pri0 el tat. On pa jima
ree: Gledala bi, pa bi ga videla.
Nato odide k oetu in mu pokae tista tri peresa. Ker
so bila peresa zlata, je rekel kralj sam pri sebi:  Kako
lep mora biti 0 ele pti, ki ima taka peresa!  Ker bi ga
rad imel, pravi naglas: Kdor mi ga prinese, bo kralj.
Starej0 ega je kraljestvo zelo mikalo; vzel je bra0 no in
pu0 ko in 0 el iskat ptia. el je v gozd, kajti v gozdu so
ptice najraj0 i, e0 tam jo bo e kje dobil. Hodil in hodil
je po gozdovih in se oziral po drevesih, da bi zagledal
ptico, ali zlate ptice ni bilo na nobenem. Pride do trate,
in ker je bil laen, stopi raz konja, sede na tla, vzame
bra0 no iz torbe in zane jesti. Tedaj pa pride k njemu
medved in ga prosi, naj da tudi njemu kaj jesti, reko:
Daj 0 e meni malo, ker sem laen.
Starej0 i pogleda, zarei nad medvedom in pravi: Saj
bo komaj zame dosti, pa bom 0 e tebi dajal! Poberi se od
mene; zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine. Poj-
di in lovi jih!
251
SLOVENSKE PRAVLJICE BESeDA
Medved se obrne in pravi: Le poakaj, 0 e slabo se ti
bo godilo! Zareni in odide.
Ko se kraljevi naj, gre dalje in pade roparjem v roke.
Vse mu vzamejo, kar je imel: denar in konja, in mu za-
ugajo, da ga celo umore, ko jih je prosil, naj ga spuste,
ker je kraljevi sin. Ko pa jih je le za bojo voljo prosil, naj
mu vsaj ivljenje puste, so roparji rekli, da drugae ne,
le e se jim pridrui in hodi z njimi ropat. Kaj je hotel?
e bog, da ga niso umorili. el je z njimi in postal  ro-
par.
Leto je preteklo, toda starej0 ega sina 0 e ni bilo domov.
Zato ree srednji sin oetu, da namerava zdaj on iti iskat
zlatega ptia. Oe ga pusti, ker je obljubil, da se ob letu
vrne domov, naj dobi ptia ali ne. Oe mu da konja,
pu0 ko, denarja in bra0 no. Srednji sin se napravi, zaja0 e
konja in jezdi po isti poti, po kateri je 0 el starej0 i brat. V
gozdu gleda po drevesih po zlatem ptiu, toda zaman.
Pride do iste trate, in ker je bil laen, se ustavi, stopi raz
konja, vzame bra0 no iz torbe in zane jesti. Spet pride
medved in ga prosi, naj mu da kaj jesti, ker je laen. Tudi
ta ga zapodi kot prvi in pravi: Poberi se od mene! Zate
in za take, kot si ti, so v gozdu zverine. Pojdi in lovi jih!
Medved se obrne in pravi: Le poakaj, 0 e slabo se ti
bo godilo! Zareni in gre.
Ko se srednji brat naj, gre dalje in roparji ga dobe.
Vzamejo mu vse, kar je imel: denar in konja, in mu za-
252
SLOVENSKE PRAVLJICE BESeDA
ugajo, da ga celo umore, kajti starej0 i brat ga je spoznal
in se zbal, da bi oetu ne povedal, kaj je on. Ker pa le
prosi in prosi, mu prizanesejo, seveda, e se jim pridrui
in dela to, kar oni. Kaj hoe? e bog, da ga niso umori-
li. el je z njimi in postal  ropar.
Leto je preteklo in tudi srednjega sina ni hotelo biti
nazaj. Zdaj ree oetu 0 e mlaj0 i sin, da hoe iti tudi on
iskat zlatega ptia. Oe mu pa pravi: Dva sta e 0 la in
ju ni nazaj. Iti hoe0 0 e ti, da tudi tebe ne bo. Ostani do-
ma, vidi0 , edino tebe 0 e imam, ali naj 0 e tebe izgubim?
Toda sin ni dal miru. Tako dolgo je naganjal oeta, da
ga je pustil, mu dal konja, denarja in bra0 no.
Najmlaj0 i sin je jezdil po ravno isti poti in pri0 el na
isto trato, kjer sta bila prej0 nje in poprej0 nje leto njego-
va brata. Stopi raz konja, vzame bra0 no iz torbe in za-
ne jesti. Spet pride medved in ga prosi: Daj 0 e meni
malo, saj vidi0 , da sem laen.
Ta pa  dobrega srca, kakor je bil  ree: O, le tu-
kaj z menoj jej, kolikor hoe0 in kolikor se ti poljubi. Bo
e kako 0 lo, e zmanjka. In medved je jedel in jedel, da
je njemu le malo ostalo. Nato see 0 e v torbo in jo po-
polnoma izprazni. Toda medved spet j, da je bil kralje-
vi prav malo deleen. Medved pa 0 e ni bil sit. Pravi mu:
Daj mi 0 e konja, da ga snem in se najem, ker sem la-
en.
253
SLOVENSKE PRAVLJICE BESeDA
I, pravi on, saj ti bi ga dal, pa nimam potem na
kom jezditi.
Medved odgovori: Bo0 pa mene jezdil.
Kraljevi pravi: Kako bom tebe jezdil, ko se mi bo
vsak smejal, kdor me bo videl.
Medved pa mu spet odvrne: Naravnost tja te bom
prinesel, kjer je tista stvar, ki jo i0 e0 .
Ko kraljevi to sli0 i, si misli:  e ti ve0 , kaj i0 em,
tudi ve0 , kje je!  in ree: I  no, pa ga snej, da se naje0
in lakoto zamori0 .
Tedaj plane medved nad konja, ga razmesari in se na- [ Pobierz całość w formacie PDF ]