[ Pobierz całość w formacie PDF ]

bardziej wyrazne właściwości ruchu ziemi.
Ponieważ pora panowania ruchu ziemi jest okresem równowagi, harmonii  w czasie gotowania nie
należy jedzenia mieszać. Gotuje się pod przykryciem, we własnych sosach. Można też używać
55
Nie jest istotne, według jakiej chińskiej tradycji określa się czas panowania ruchu ziemi w
ciągu roku. Gotować zgodnie z tym ruchem można w obu wymienionych przypadkach.
ciśnienia i gotować na parze. To ostatnie zalecamy szczególnie dla przewlekle chorych, ludzi bardzo
słabych oraz w leczeniu nowotworów. Wszystkie te metody przygotowania jedzenia pomagają
wzmocnić żołądek i śledzionę, a ogólnie rzecz biorąc  zrównoważyć całe ciało.
Konserwowanie. Przemianie ziemi odpowiadają różne metody konserwowania pożywienia.
Można do tego procesu wykorzystywać moc miodu albo słodu. Jak wcześniej mówiliśmy, o białym
oczyszczonym cukrze w ogóle nie ma co tu mówić, gdyż nie jest on zaliczany do produktów
spożywczych. Typowym przykładem takiego konserwowania są wszelkie dżemy i marmolady, owoce
kandyzowane, syropy itp. Można również konserwować przy pomocy oleju, najlepiej jeśli będzie to olej
wyciskany mechanicznie na zimno, a nie ekstrahowany chemicznie.
Ogień i ogrzewanie. O ile wiosną winniśmy gotować na ogniu uzyskanym przez spalanie drewna,
latem istotny jest sam płomień jako taki (bez względu na rodzaj paliwa), z ruchem ziemi wiąże się jako
paliwo węgiel kamienny. Piec opalany węglem daje najbardziej zrównoważone ciepło, którego w
żaden sposób nie można porównać z ciepłem uzyskanym np. przy pomocy pieca elektrycznego czy
kaloryferów. Ogrzewanie elektryczne lub centralne jest ciepłem bardzo suchym i w związku z tym
bardzo szybko oddziaływuje wysuszające na płuca oraz osłabia energię ochronną wei czi.
Ciepło otrzymane ze spalania węgla ma właściwość równoważenia wszystkiego i równocześnie
zawiera wystarczającą ilość wilgoci. Dodatkową korzyścią z posiadania takiego pieca jest możliwość
postawienia na nim garnka z zupą i pozostawienia go tam na długie gotowanie bez obawy że wykipi.
Szczególnie przydatne jest to w przypadku przygotowywania zup typu wzmacniającego  można
zostawić je na takim piecu nawet i trzy dni...
Przygotowywanie posiłków zgodnie z przemianą metalu
Element metalu charakteryzuje się dośrodkowym ruchem energii czi. Dlatego też sposób
gotowania powinien być odbiciem natury metalu. Znakomicie ilustruje to również jedna z dobrze
znanych technik konserwacji  gotowanie w podciśnieniu z wykorzystaniem próżni do pasteryzacji i
dokładnego zamknięcia produktów w słoikach. Celem zwiększenia dośrodkowego ruchu energii oraz
dostarczenia większej ilości ciepła, stosuje się ciśnienie (np. w szybkowarach). Można również
przygotowywać jedzenie ogrzewając je w piekarniku. Obie te metody są dobre w porach chłodnych 
szybkowar i piekarnik pozwalają zwiększyć naturę wen pożywienia. Inną stosowaną metodą typową
dla ruchu metalu jest konserwacja w alkoholu. Można w ten sposób długo przechowywać owoce, ale
nie jarzyny.
Ponieważ istota ludzka jest nieodłączną częścią natury, warto obserwować, co dzieje się w
przyrodzie i odpowiednio do tego postępować również w kuchni. Jesienią soki w drzewach poruszają
się ku środkowi, zwierzęta gromadzą zapasy na zimę, wszystko stopniowo się wychładza. Wszak
jesień to małe jin, co oznacza, że wkraczając w czas panowania metalu trzeba uważać i utrzymywać
ciało w cieple. Nawet jeśli nie nadszedł jeszcze oficjalny czas jesieni, lecz z drzew zaczynają spadać
liście  wiadomo, że temperatura spada i przyszła pora, by zadbać o zachowanie substancji, energii i
ciepła. Trzeba więc dostosować do tego sposób odżywiania pozwalający utrzymać wnętrze ciała w
cieple.
Technika krojenia właściwa ruchowi metalu jest najtrudniejsza. Polega na obieraniu  w kółko bez
przerwy, w długą i wąską spiralną wstęgę. Potrafią to robić tylko mistrzowie kuchni. Inna, nieco
łatwiejsza, technika to krojenie jarzyn tak, jakby strugało się ołówek.
Przygotowywanie posiłków zgodnie z przemianą wody
Mówiąc o elemencie wody należy uwzględniać dwojaką sytuację: musimy pamiętać o dwóch
aspektach nerek  o nerce ognia i nerce substancjalnej; albo inaczej  o właściwości jang i
właściwości jin nerek.
Ochrona substancji nerek. Nerki substancjalnej (jin nerek) nie można wzmocnić wprost. Możemy
to uczynić jedynie przy pomocy przemiany ziemi, kontrolującej wodę. Jak to już było wzmiankowane,
w środkowym ogrzewaczu pożywienie zamienia się w energię (żołądek), a energia w płyny
wewnętrzne (śledziona). To, co nazywamy w terminologii medycyny chińskiej substancją, powstaje z
płynów wewnętrznych. Dlatego też, wzmacniając żołądek i śledzionę (poprzez odpowiednie gotowanie
i dobór pożywienia), wzmacnia się właściwości nerki substancjalnej. W tym kontekście łatwiej
zrozumieć stwierdzenie hinduskich i tybetańskich lekarzy głoszących: jeśli jesz słodkie ziemniaki (ruch
ziemi), to będą one produkowały nasienie (spermę). Otóż nasienie jest esencją i bezpośrednim
przejawem działania nerki substancjalnej. Tak więc najszybszą i najprostszą drogą prowadzącą do
wzmocnienia czy odbudowania substancji jest wykorzystanie ruchu ziemi. Również zboża zawierają
ogromną ilość energii życiowej, nie ma więc lepszego sposobu na wzmocnienie jin nerek. By mieć
silne nerki należy więc chronić się przed wyczerpaniem lub zachwianiem równowagi energetycznej w
żywiole ziemi. To bardzo ważne zalecenie, a zgodne z nim postępowanie pozwoli zachować silną
konstytucję.
Są trzy możliwości wyczerpania substancji nerek:
1) Przez nieodpowiednie jedzenie i życie w skażonym środowisku. Spożywając pokarmy  nie
mające życia , a więc pozbawione czi. Zaliczyć do nich można produkty głęboko zamrażane i
konserwowane energią promienistą oraz pochodzące z silne skażonego środowiska. Wyczerpuje też
nerki samo przebywanie w takim środowisku56. [ Pobierz całość w formacie PDF ]