[ Pobierz całość w formacie PDF ]

A szeme elhomlyosodott. Az anyja elorozta lelke nyugalmt,
megsemmistette napfnyes boldogsgt. Knzó flelem fogta el a
legkzelebbi tallkozsuktól. Knytelen lesz alakoskodni, megjt-
szani magt, hiszen csak nem mondhatja el Heinznek az igazsgot!
Jó idQbe telt, mg gy-ahogy sszeszedte magt, s az anyjnak
megint alkalma nylt a lnya  bolondos termszetn mrgelQdni.
Amikor ezutn tallkozott a vQlegnyvel, a frfinak azonnal fel-
tqnt, hogy mtkjt, brmennyire fegyelmezi is magt, nyomasztja
valami. Aggódva nzett r.
 Mi van veled, Felizitas? Olyan bnatos a szemed, s olyan s-
padt vagy. Nem rzed jól magad?
A lny mosolyt erQltetett magra.
 Semmi baj, Heinz, csak a fejem fj.
risi nuralomra volt szksge ahhoz, hogy megQrizze a nyu-
galmt. Lerhatatlanul szgyellte magt.
Szerencsre a kt vQlegnyt most mg jobban lefoglalta a munk-
ja, mint addig. Valamelyest elQre kellett dolgozniuk arra az idQre,
amikor mindketten tvol lesznek, amikor ki-ki nsztra megy majd a
prjval. Heinz jelenltre az j villjban is egyre nagyobb szksg
volt, mert az utolsó simtsokat vgeztk, s ezeket mr mindenkp-
pen szemlyesen kellett irnytania. Titokban mr a szksges sze-
mlyzetet is szerzQdtette, akik hamarosan fel is vettk a munkt. A
garzsban elegns kocsi llt, s mellette istlló, ahol bQven volt hely
htaslovak s pards lovak szmra.
A garzs s az istlló a parkban valamivel messzebb plt, egy ki-
sebb hz mg rejtve, amely a villa stlusjegyeit viselte. A kQhz
fldszintjn a kertszkedshez szksges eszkzk raktra volt.
Emeletn hrom csinos szobt alaktottak ki konyhval. Ezeket a
helyisgeket Heinz szernyen, csinosan be is rendeztette.
Azon a napon, amikor az j szemlyzet munkba llt, Sarida ko-
csin fuvarozta fel az j villhoz gazdjt. A garzsba lltotta be az
autót, az j, elegns kocsi mell, amelyet minden oldalról megcso-
dlt.
Heinz nevetve figyelte hq inast.
 Nos, Sarida, ugye, szvesebben szlltasz majd az j autón, mint
ezen a rgin?  krdezte.
Sarida szlesre hzta szjt, kivillantva ragyogó fogsort.
 j autó jobban illik Mynheerhez, mint rgi, ezrt rl Sarida.
 Akkor ma mg nagyobb rm vr rd, derk Saridm! Gyere,
mutatok neked valamit.
Sarida kvette urt, aki a szp kis hz fel indult. Hallgatva lptek
be, s mentek fel a lpcsQn.
Az emeletre felrve Heinz sorban kitrta az elQszobból nyló h-
rom szoba s a konyha ajtajt.
 Nzz csak ide be, Sarida! Itt laksz majd a fiatal felesgeddel! Te
is meglheted a lakodalmadat!
Sarida mozdulatlanul llt. Srga arcn remegs futott vgig, mint-
ha minden izma indulatban volna. A szeme gy villogott, mint egy
gyermek, akinek a Jzuska a leghQbb vgyt teljestette. Sapkjt
gyqrgette, mintha valamiben meg kellene kapaszkodnia.
Hirtelen trdre borult gazdja elQtt, s megcsókolta a kezt. Zo-
kogva hebegett ksznetet.
Heinz meghatottan, mosolyogva nzett le r.
XV.
Aznap este Heinz megltogatta menyasszonyt s annak desany-
jt. Olyan jókedvq volt, szinte alig brt magval. Kzben nem vette
szre, hogy Felizitas erQlteti csak a vidmsgot. Nem tudta knzó
gondolatait elfelejteni, brmennyire uralkodott is magn.
A beszlgets sorn Heinz gy szólt a menyasszonyhoz:
 Drgm, holnap elviszlek stlni. Olyan szp most az idQ, s te
belespadtl a kelengyebeszerzs gondjaiba. Holnap rgtn ebd
utn rted jvk. Kocsin megynk a vrosi erdQig, ott kiszllunk s
jrunk egyet.
Felizitas gyantlanul beleegyezett.
Heinz msnap eljtt rte a megbeszlt idQben. Megint remek han-
gulatban volt, s most a lnyt is magval ragadta vQlegnye jókedve.
Sarida a vros szli kiserdQig szlltotta Qket, s mosolyogva n-
zett a szp pr utn. Tudta, hogy gazdja szp menyasszonyt ma
ppen olyan rmteli meglepets ri, mint Qt tegnap.
A kiserdQn llek sem jrt. Heinz a szerpentinen, ahol csak gyalog
lehetett kzlekedni, felvezette menyasszonyt a magaslatra. Pomps
kilts trult a szemk el.
Hirtelen ott lltak a nylt fennskon. ElQttk a napfnyben frdQ,
bqbjos kis kastly magasodott.
 Nzd csak, Heinz, ott az a hz milyen csodlatosan emelkedik ki [ Pobierz całość w formacie PDF ]