[ Pobierz całość w formacie PDF ]

NIP: 9562163781 Wysokość kapitału zakładowego: 17.121.000,00 zł
www.klima-therm.pl
stałe przebywa jedna osoba. W przypadku wykorzystania tej funkcji nale\y pamiętać jednak o
konieczności monta\u dodatkowego wentylatora wspomagającego zapewniającego
odpowiednie ciśnienie dyspozycyjne na wejściu do urządzenia zgodne z wykresem czyli ok.
50 Pa.
Klimatyzator kasetonowy stanowi doskonałe rozwiązanie dla obiektów o malej ilości
pomieszczeń. Powy\sze rozwiązania znalazły swoje zastosowanie przede wszystkim w
klimatyzacji małych oddziałów bankowych, gdzie udało się dzięki temu połączyć
funkcjonalność sytemu z jego umiarkowaną ceną i szybkim monta\em.
Michał Zalewski
A K-T 3/2008 wrzesień 2008
KLIMA-THERM Sp. z o.o.
Fujitsu General Partner
Siedziba: 04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A; tel. 022 517 36 00, fax 022 879 99 07
Oddział: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 48; tel. 058 768 03 33, fax 058 768 03 00
KLIMA-THERM sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS, Sygnatura TO.VII NS-REJ. KRS/7343/06/305
NIP: 9562163781 Wysokość kapitału zakładowego: 17.121.000,00 zł
www.klima-therm.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]