[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Warszawa Stare i Nowe miasto
Marianna Gal
Veda
Warszawa. Stare i Nowe Miasto ma ułatwić rodzicom i opiekunom zaplanowanie wspólnych wycieczek w
obrębie Starego i Nowego Miasta w taki sposób, aby dzieci przy pomocy dorosłych mogły w lekki i
przyjemny sposób przyswoić sobie podstawowe informacje o historii grodu Warsa i Sawy, jego
najważniejszych zabytkach i warszawskich legendach (o warszawskiej Syrence, o Bazyliszku, o Warsie i
Sawie).
Na marginesach stron zostały umieszczone informacje dotyczące obiektów mijanych po drodze,
ułatwiające rodzicom odpowiadanie na trudne pytania dzieci, w rodzaju:  Co to jest? W końcowej części
książki znajduje się rozdział adresowany do rodziców zawierający najważniejsze fakty i daty z historii
miasta oraz informacje na temat stylów w architekturze, wzbogacone słowniczkiem używanych
terminów. Do książki dołączona jest mapka, którą można zabrać na spacer.
This publication is free demo of Warszawa Stare i Nowe miasto
Click here to get the full version.
DOWNLOAD NOW! [ Pobierz całość w formacie PDF ]