[ Pobierz całość w formacie PDF ]

befogadsra volt alkalmas - ppen ezrt vlasztottk ezt. Cochrane azt
akarta, hogy a  klnleges szolglatot elltó szzad, amelyik j s titkos
feladatokkal foglalkozik, legyen elszigetelve msoktól.
A tmaszpontot vastag hótakaró bortotta, a kifutóplykat is 15
centimternyi. A szzad minden tagja a tisztekkel egytt laptolta a havat a
kifutóplykon, hogy felszllhassanak. Kt napon t napfelkelttQl jflig
dolgoztak. A nQi alakulat lnyai hordtk a kvt meg a szendvicseket a
hossz sorokban laptolóknak. s amikor jjel befejeztk a munkt, rum
volt a jutalom.
Ez idQ tjt egy katonai lngelme kitallta, hogy ha a Rómtól szakra
plt nagy gtat lerombolnk, az rads elvgn a nmet utnpótlsi
vonalakat Olaszorszgban, s lehetQv tenn, hogy azonnal kitrjenek az
anziói hdfQllsból.
A feladatra a 617-eseket jelltk ki. Cochrane kiss hzódozott ugyan,
de intenzv gtrombolsi gyakorlatozsra - azaz mlyreplsre - utastotta a
szzadot. Ismt Wallis gtromboló bombjt kellett volna hasznlniuk,
amelyet 18 mter magasból kell ledobni.
Az olasz gtat azonban magas dombok vettk krl; sokkal nehezebb
diónak grkezett, mint az Eder. A dombgerinc treplse utn 3000 mter
tvolsgon bell 550 mter magassgot kellett vesztenik, hogy 18 mter
magasan legyenek a vz felett, s ez veszlyesen meredek plya jjel egy
megterhelt, nehz replQgppel.
Kimrtek ht a replQtren 3000 mtert, megjelltk a kezdQ s
vgpontot, s Martin az egyik vgn teodolittal mrte a magassgot.
Minden gp a kijellt rsz tlsó vgnl 570 mter magasan replt t, s az
volt a feladat, hogy az innensQ vge felett 18 mter magasan haladjon el. A
pilótk, akik tbbszri próblkozs utn sem tudtk ezt vgrehajtani,
Martin cspQs megjegyzseit hallgathattk.
A msik nehzsg az volt, hogy erre a bevetsre szak-Afrikból
kellett volna elindulniuk, mert Angliból nem rhettk volna el a clt a
megengedett legnagyobb felszllósllyal. Ha viszont a nmetek megtudjk,
hogy a  Gtrobbantó szzad ' Afrikba repl, hamar rjnnek, mire
kszlnek, s ballonzrat meg lgvdelmi tegeket teleptenek a gt kr.
A pilótk rendletlenl edzettek kis magassgban Lincolnshire s
Norfolk felett. Janur 20-n O'Shaughnessy a Wash-blnl. a tenger felett
gyakorolta, hogy meredeken sllyedjen 18 mterig, de annyira csak a
magassgmrQt figyelte, hogy nem vette szre a kzeledQ partot. A
Lancaster a meredek partfal tetejt srolta a hasval, felpattant, majd
nekivgódott a kvetkezQ domboldalnak. Pillanatok alatt lngba borult.
Mindenki benngett, kivve Arthur Wardot, a rdióst, aki kireplt a
gpbQl, s eltrte a lbt.
ppen ezen a napon dntttek az illetkesek arról, hogy ha
lerombolnk az olasz gtat, nagyon sok polgri lakos pusztulna el, s ez
valósznqleg jobban htrltatn a szvetsgesek elQnyomulst, mint
maguk a nmetek. Ezrt lemondtak a tervrQl. Ez is a hbor...
Chesire s Martin folytattk a ksrletezst, hogy jobb megjellsi
módszert talljanak. Egyik nap, hazafel replve a gyakorlóterlet fell.
Martin hnrfoltot vett szre a vzben. Mindig kszen llt arra, hogy kis
szórakozst iktasson be a replsekbe. A tQle megszokott ltvnyos módon
lebortott, meredeken rnyomta a gpet a foltra, s ledobott egy bombt.
Telitallat volt!
Leszlls utn az izgatottsgtól remegve ugrott ki a  P Popsi -ból. -
Megvan, uram - mondta bszkn Chesire-nak. - Megtalltuk. Nem
hasznltam clzókszlket, amikor arra a hnrra dobtam a bombt, s a
bomba nem pattant fel. s ami mg fontosabb, sokkal jobban ltható a
clpont, ha fellrQl jvnk, s nem alacsonyan kzeltjk.
Chesire dlutn felszllt, s kipróblta maga is. ElsQre remekl sikerlt
neki.
Msnap jra a Calaisi-szoros fl mentek. Munro dobta a fklykat s
Martin, figyelmen kvl hagyva minden parancsot, lebortott, szinte a
gppel clozva meg a  splyt . Rdbbent, hogy az jjeli
zuhanóbombzs ngymotoros gppel kiss nyaktrQ vllalkozs, de
ledobta a jelzQbombkat, s krlbell 120 mteren vette fel a gpet.
j tpus, zld s vrs sznq jelzQbombkat hasznltak aznap,
amelyek irnytott fnyt adtak. Martin, mikzben felvette a gpet, jól ltta
a zlden s vrsen villogó fnyeket pontosan a tiszts kzepn. Tiszta
jszaka volt, s a fnyek 3600 mterrQl jól ltszottak. A szzad eltrlte a
fld sznrQl a kilvQllst.
Pr nap mlva egy msik kilvQllst tmadtak. Martin megint
zuhansban dobta pontosan a clra a jelzQbombkat, s pr perccel ksQbb
a kilvQllsból csak fstlgQ krterek maradtak.
Chesire felkereste Cochrane-t, s beszmolt az j módszerrQl - azaz
elmondta a hnr esett s a gyakorló terlet feletti ksrleteket, de
elhallgatta, hogy Martin a valódi tmadsoknl mr zuhanóreplst hajtott
vgre. Tudta azt, hogy Cochrane minden szempontból egyetrt a kis
magassgból vgrehajtott clmegjellssel, csak a kockzatot nem fogadja
el. Ezrt Chesire azzal rvelt, hogy a zuhanó-tmads - meredeken le, aztn
fel s el -, melynek sorn csak nhny msodpercet tltenek fldkzelben,
elgg biztonsgos. MeggyQzQdssel tette hozz: - Uram, ha pontos
kijellst akarunk, elg alacsonyra kell mennnk ahhoz, hogy lssuk, mit
csinlunk. Azt hiszem, Martinnak igaza van, amikor azt mondja, hogy
egszen lent meglehetQsen biztonsgban vagyunk. Nem tallunk ms
módot, hogy kzepes magassgból pontosan megjelljk a clpontot.
Megengedn, hogy kipróbljuk ezt a módszert egy kevss vdett
clponton?
Cochrane kis ideig gondolkozott, majd felnzett: - Rendben van,
megpróbljuk.
Clpontnak a Gnome-RhQne replQgpmotor-gyrat szemelte ki
Limoges-ban, Prizstól 360 kilomterre dlnyugatra. A nmetek tvettk
ugyan a gyrat, de kilomteres krzetben alig akadt lgelhrtó gy.
Azonnal nehzsgekbe tkztek. A hbors kormny megvtózta a
clpontot, mert a nmetek 300 francia lnyt dolgoztattak a gyrban jszakai
mqszakban, s francia lakóhzak is voltak a kzelben. Churchill nem [ Pobierz całość w formacie PDF ]