[ Pobierz całość w formacie PDF ]

3. Spać w łóżku na sienniku ze słomą żytnią i ow-
sianą, nie na wersalce.
Na 1/2 1 wody wsypać 6 7 łyżeczek, gotować przez
4. Wskazane jest sypiać na materacach z włosia
2 3 min, po naciągnięciu zwilżać ligninę gorącym od-
lub trawy morskiej.
warem i okładać bolesne miejsca, owinąć folią lub ce-
5. Spać na łóżku lub tapczanie izolowanym skórą
ratą. Okłady stosować 2 razy dziennie, okrywać też
baranią (zob. Wstęp, s. 25).
kocem.
6. Nie palić papierosów i nie pić alkoholu.
Korzystnie również działają kąpiele ziołowe, które
7. Unikać zimna, wilgoci, zimnych kąpieli w rze-
można przygotowywać w domu. Kąpiel z pruszu sia-
kach, w domu.
na: 1 kg zagotować w 5 1 wody, po godz. przecedzić przez
8. Jeść pokarmy łatwo strawne, dużo surówek
worek lniany. Worek podwiesić do kranu, dobrze przy-
i jarzyn, mniej potraw smażonych.
wiązać i puścić gorącą wodę, aby dobrze wypłukać po-
9. Jeść często dżemy z wiśni, czereśni i pić sok
zostałe Składniki. Moczyć się w tych ziołach 10 15
z wiśni, maliny dodawać do ziołowych herbat (ma-
min w temp. 38 40C. Kąpiel tę można powtarzać co
ją dużo witaminy C).
2 3 dni.
10. Codziennie robić gimnastykę rehabilitacyjną,
unikać deszczów i betonu.
174 175
Zioła zmieszać, wsypać 2 łyżeczki na szklankę wrząt-
Kontuzja
ku, naparzać pod przykryciem 20 30 min, przecedzić,
(Contusio)
dodać łyżeczkę octu, oziębić, zwilżać gazę lub kawałek
Gdy jesteś posiniaczony,
płótna w naparze i przykładać zimne kompresy na
mów wszystkim,
miejsce kontuzjowane; zmieniać co 2 3 godz. z ma-
że to nie sprawa żony
łymi przerwami. Uważać, aby nie nastąpiła maceracja
skóry (smarować maścią Tormentiol).
Kontuzja jest to spowodowane uderzeniem uszko-
dzenie różnych części ciała z podskórnym wylewem
krwi, lecz bez naruszenia skóry. Zależnie od intensyw-
Zalecenia praktyczne:
ności urazu wyróżniamy trzy stopnie kontuzji: 1) usz-
1. Pierwszą pomocą może być smarowanie kontu-
kodzenie włosowatych naczyń krwionośnych z widocz-
zjowanego miejsca oliwą lub jakimś olejem roślin-
nym siniakiem, czyli ciemnofioletową plamą, która po
nym, olejkiem albo spirytusem kamforowym.
kilku dniach staje się kolejno brunatna, zielonawa,
2. Miejsce kontuzjowane, uprzednio posmarować
żółtawa i wreszcie znika; 2) w miejscu urazu nastąpił
olejem, można delikatnie masować przez kilka minut,
znaczny wylew krwi i utworzył się krwiak, z którego
aby ułatwić wchłanianie się obrzęku.
może powstać ropień; 3) silnie kontuzjowana część cia-
3. Zastosować na kontuzję miazgę z liści aloesu
ła jest sina, zimna, niewrażliwa na dotyk i szybko czer-
lub przecięty wzdłuż jego kawałek, położony białą
nieje. W końcowym przypadku może to być rozległe
wewnętrzną częścią na skórę.
zmiażdżenie, któremu towarzyszy omdlenie i grozba
śmierci. Najczęściej ulegają kontuzji kończyny dolne
4. Korzystnie działają okłady z Azucalenu (łyżecz-
i górne, lecz także stawy, bark, klatka piersiowa, brzuch
kę płynu wlać do 1/2 szklanki zimnej wody i użyć
i inne części ciała. Do bardzo niebezpiecznych, ze wzglę-
do okładów).
du na możliwe pózniejsze konsekwencje, należą usz-
5. Używać maść Arcalen lub zastępczo Tormentiol.
kodzenia rdzenia kręgowego, głowy oraz gałki ocznej.
6. Ulgę przynosi przyłożenie na kontuzję miazgi
W kontuzjach silnych i rozległych konieczna jest jak
ze świeżego i uprzednio starannie umytego liścia
najszybsza interwencja lekarza, natomiast w stanach
babki zwyczajnej lub lancetowatej.
lżejszych, opisanych w dwóch pierwszych punktach,
7. Kontuzjowaną część ciała ułożyć w taki sposób,
można stosować łatwo dostępne środki w postaci okła-
aby powrotny obieg krwi następował z góry na dół
dów z wyciągów roślinnych lub maści.
(np. pod nogę podłożyć poduszkę, żeby pięta była
Zioła oraz preparaty ziołowe działają korzystnie na
wyżej).
miejsca kontuzjowane, gdyż zmniejszają ból i stan za-
palny, przyśpieszają wchłanianie się siniaka, wzmac-
niają naczynia 'krwionośne, łagodzą obrzęk.
Zioła do okładów na kontuzje:
Rp. 50,0
Kwiat arniki (Fl . Arnicae)
50,0
Ziele hyzopu (Hb. Hyssopi)
20,0
Kwiat słonecznika (Fl. Helianthii)
20,0
Liść kasztanowca (Fol. Hippocastani)
177
176
Złamania kości
Kąpiel powinna trwać 10 15 min w temp. 38
40C. W pierwszych dniach po zdjęciu gipsu robimy
(Fractura ossis)
to codziennie. Polecam też stosowanie ciepłych okła-
dów z następujących ziół:
Największą stratą jest strata czasu
Rp.
Liść żywokostu (Fol. Symphyti)
100,0
Złamania kości w pierwszym etapie leczy się w szpi-
Liście mniszka (Fol. Taraxaci) 100,0
talu, przez złożenie jej i unieruchomienie opatrunkiem
Liść i korzeń łopianu (Fol. et Rad. Bardanae) 100,0
50,0
Ziele krwawnika (Hb. Milleiolii)
gipsowym. Po nałożeniu opatrunku, zazwyczaj po kil-
50,0
Liść kasztanowca (Fol. Hippocastani)
ku dniach, odsyła się chorego do domu na dalsze lecze-
nie. W okresie powrotu do zdrowia następuje stopnio-
Dwie duże łyżki ziół zalać szklanką ciepłej wody, do-
we narastanie kości w miejscach złamania. [ Pobierz całość w formacie PDF ]