[ Pobierz całość w formacie PDF ]

rozkazującego (np. być w gotowości do ...), a trybu oznajmującego.
3. REALIZACJA
a. Zadania dla podległych jednostek.
b. Zadania dla jednostek wspierających .
c. Wytyczne koordynacyjne.
(1) Czas rozpoczęcia działań (inne czasy).
(2) Miejsce postawienia zadania (czas, miejsce, skład grupy zadaniowej).
(3) Inne dane stosownie do potrzeb.
4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
5. DOWODZENIE I ACZNOZ
Potwierdzenie.
Nazwisko dowódcy
Stopień wojskowy
Za zgodność:
Rozdzielnik:
KLAUZULA TAJNOZCI
90
KLAUZULA TAJNOZCI
Załącznik 4
UKAAD ROZKAZU OPERACYJNEGO
/wskazanie zespołów odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych punktów rozkazu i
przekazanie ich do zespołu planowania/
Egz. nr ... z ... egz.
Wydający
Miejsce wydania
Grupa Data-Czas
Numer kodowy (wychodzący)
ROZKAZ OPERACYJNY Nr ... .
Dokumenty odniesienia: Mapy, plany i inne dokumenty, do których odwołuje się
wykonawca w części zasadniczej rozkazu.
ZESPA PLANOWANIA
Strefa czasowa: ... .
CENTRUM DOWODZENIA
Podział sił: ... .
1. SYTUACJA
a. Przeciwnik.
ZESPA ROZPOZNANIA
CENTRUM DOWODZENIA
b. Wojska własne.
ZESPA PLANOWANIA
CENTRUM DOWODZENIA
2. ZADANIE
3. REALIZACJA
a. Zamiar działania.
Zadania dla bz oraz bcz.
ZESPA ROZPOZNANIA
f. kr;
CENTRUM DOWODZENIA
g. das;
h. dappanc;
i ksap;
j Ozap;
POSZCZEGLNE ZESPOAY
CENTRUM WSPARCIA DZIAAAC
k. daplot
l. kzaop;
m. krem;
.... kmed;
ZESPA PLANOWANIA
CENTRUM DOWODZENIA
.... Wytyczne koordynujące.
91
4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
CENTRUM ZABEZPIECZENIA
DZIAAAC
5. DOWODZENIE I ACZNOZ.
ZESPA PLANOWANIA
Dowodzenie.
CENTRUM DOWODZENIA
Aączność.
Potwierdzenie. Nazwisko dowódcy
...................................
Stopień dowódcy
Za zgodność:
..........
Aneksy:
Aneks A (Podział sił). ZESPA PLANOWANIA
Aneks B (Rozpoznanie). ZESPA ROZPOZNANIA
Aneks C (Plan działań opózniających). ZESPA PLANOWANIA
Aneks D (Wsparcie ogniowe)
Aneks E (OPL).
Aneks F (WE).
Aneks G (Zabezpieczenie inżynieryjne).
Aneks H (OPChem).
POSZCZEGLNE ZESPOAY
Aneks I (Zabezpieczenie logistyczne).
CENTRUM WSPARCIA DZIAAAC
Aneks J (Aączność).
Rozdzielnik:
Zewnętrzny: Egz. nr
Do realizacji:
ZESPA PLANOWANIA
1 bcz 1-2
CENTRUM DOWODZENIA
2 bz 3-4
3 bz 5
4 bz 6
bdow 7
dappanc 8
das 9
dapplot 10
kr 11
ksap 12
krem 13
kzaop 14
kmed 15
Do wiadomości:
Dowódca 2 DZ 16
4 DZ 17
21 BOT 18
92
Wewnętrzny:
Do realizacji:
Centrum dowodzenia 19-20
Centrum wsparcia działań 21-24
ZESPA PLANOWANIA
Centrum zabezpieczenia działań 25-26
CENTRUM DOWODZENIA
Centrum wsparcia dowodzenia 27-28
Do wiadomości:
Dowódca 29
a/a 30
zapasowe 31
KLAUZULA TAJNOZCI
93
KLAUZULA TAJNOZCI Załącznik 5
Egz. nr 2 z 22
11 BZ
SAODZEW (EC 4562)
041600 MARZEC
C/121/3
ROZKAZ OPERACYJNY NR 13 11 BZ
Dokumenty odniesienia: Mapa 1:50 000,arkusze: N-34-127-C,D, N-34-139-A,B,C,D,
M-34-7-A,B, N-34-128-C,D, N-34-140-A,B,C,D, M-34-8-A,B wyd. 1, OTSG WP 1998 r.
Strefa czasowa: ALFA
Podział sił: Aneks A (Podział sił)
1.SYTUACJA
a. Przeciwnik.
(1) Aneks B (Rozpoznanie)
b. Wojska własne.
(1) 02 BZ/1 DZ siłami trzech batalionów w I rzucie walczy o utrzymanie drugiej pozycji
w celu nie dopuszczenia do przerwania się przeciwnika na kierunku TAUSZCZ (ED
3005)  OKUNIEW (EC 2191). Część sił wyprowadza z rejonu obrony z zamiarem
stworzenia odwodu.
(2) Siły 4 DZ ześrodkowały się w rejonie KARCZEW (EC 1770), JERUZAL
(EC 5868), WILGA (EC 2644), %7łELECHW (EC 5939), gdzie prowadzą intensywne
szkolenie zgrywające.
(3) Mapa położenia wojsk o 041600 MARZEC
c. Zmiany w podporządkowaniu.
(1) Podział sił obowiązuje od 041600 MARZEC (jeśli nie precyzują tego aneksy)
(2) Aneks A (Podział sił)
2. ZADANIE
11 BZ przechodzi do natarcia w nakazanym pasie, wspólnie z siłami 12 BZ rozbija
przeciwnika w rejonie włamania i do H + 8 opanowuje obiekt SZTORM.
3. REALIZACJA
KLAUZULA TAJNOZCI
94
KLAUZULA TAJNOZCI
a. Zamiar działania
(1) Myśl przewodnia: wykonać zdecydowane uderzenia wspólnie z 12 BZ w centrum
ugrupowania przeciwnika, rozcięcie go i poprzez spotęgowanie uderzenia
odwodem brygady opanować obiekt SZTORM.
(2) Sposób działania:
(a) Celem działania 11 BZ jest, wspólnie z 12 BZ, rozbicie przeciwnika w
rejonie włamania i odtworzenie poprzedniego położenia.
(b) Wykorzystując skutki uderzeń LMB, śmigłowców i artylerii obezwładniać
przeciwnika na kierunku MIDZYLEZ (EC 3362), CHROZLA (EC 3282) [ Pobierz całość w formacie PDF ]