[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Wprowadzenie
Do połączenia naszego filmu z napisami lub z plikiem audio będzie nam potrzebny program MKVtoolnix.
Program jest prosty w obsłudze a cała robota trwa parę minut. Takie łączenie (wmuxowanie) przydaje się osobą
które posiadają odtwarzacze multimedialne np. Asus O!play
Instalacja i ustawienie programu.
Instalujemy jak każdy inny program, wybieramy język angielski a resztę zostawiamy tak jak jest.
Pierwsze co należy zrobid po instalacji to wejśd w opcje (menu 'File --> Options') i zaznaczyd
Disable header removal compression for audio and video tracks by default.
Jest to usuwanie tzw kompresji nagłówka, z którą nie radzą sobie niektóre stacjonarne playery HD - dlatego
wskazane jest zaznaczenie tej opcji .
1. W zakładce Input files klikamy na przycisk add i dodajemy kolejno plik .mkv i następnie dopasowany plik
audio ac3/dts oraz jeśli mamy - polskie napisy.
2. W tym polu ustalamy jakie ścieżki dzwiękowe (lub napisy) ma zawierad nasz film .mkv.
Możemy usunąd zbędne rzeczy.
3. W tym polu określamy kilka parametrów dla zaznaczonej ścieżki:
Track name - możemy tu dad nazwę ścieżki audio, np. DD5.1 448kbps
Language - wybieramy pol (Polish) dla polskiego audio.
4. Default track flag - w przypadku wybrania opcji yes dodane polskie audio będzie domyślną ścieżką, a
oryginalne audio drugorzędne.
5. W polu Output filename wskazujemy miejsce zapisania naszego gotowego customa a następnie
wybieramy Start muxing. Scalanie filmu z plikiem audio trwa tyle co kopiowanie owych plików.
Jeśli potrzebujemy podzielid nasz custom na np. 4,5GB pliczki lub dowolnie inne należy przed przystąpieniem do
muxowania przejśd do zakładki Global a następnie zaznaczyd Enable splitting. W polu ...after this size wpisujemy
interesujący nas rozmiar i rozpoczynamy muxowanie. W ten oto sposób możemy sobie podzielid 8GB film na 2 płyty
DVD5. Może to byd również przydatne w przypadku dysku FAT32 gdzie maksymalny rozmiar pliku to 4GB. [ Pobierz całość w formacie PDF ]