[ Pobierz całość w formacie PDF ]

BROC W NASZEJ WALCE
Wierzący muszą być nieustannie uzbrojeni w pewien rodzaj zbroi. Efezjan 6:10-11 BT, "W końcu, bracia moi, bądzcie
mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów
diabła." Każdy wierzący znajduje się na czarnej liście szatana. Dlatego właśnie diabeł będzie robił wszystko, co w jego
mocy, żeby powstrzymać cię od poznania tej prawdy o twojej władzy nad nim. Ale potem, kiedy już ją poznasz, będzie
cię próbował zwieść i okraść z błogosławieństwa płynącego z tego poznania. Przyjdą próby, przy których niektórzy
upadną. Diabeł chce doprowadzić cię do stanu, kiedy poddając się podniesiesz ręce i powiesz, że to wszystko nie działa
w twoim przypadku. Pewnego razu po moim kazaniu na ten temat przyszedł do mnie jakiś człowiek i powiedział, że ta
moc, o której mówiłem wcale nie manifestuje się w jego życiu, a to co mówię nie odnosi się do niego. Odpowiedziałem
mu, że gdyby ta prawda o władzy nie sprawdzała się w rzeczywistości, to znaczyłoby to, że Bóg jest kłamcą. Takie
przeciwstawienie się Słowu Bożemu jak to robił ten mężczyzna jest równe z nazywaniem Boga kłamcą. Wolałbym raczej
umrzeć niż powiedzieć, że Słowo Boże nie sprawdza się. Jeśli się nie spełnia to tylko dlatego, że my go nie wykonujemy.
Słowo Boga nie zawodzi. Wróg zawzięcie sprzeciwia się twojemu wejściu na jego terytorium, gdzie nadal chce
sprawować niepodzielną władzę. Denerwuje go każda interwencja. Koncentruje wszystkie swoje siły przeciwko tobie w
intensywnej walce. Jeśli z powodzeniem odeprzesz ataki skierowane przeciwko twojemu duchowi, to napastnik zacznie
atakować twój umysł, ciało, rodzinę, różne okoliczności w twoim życiu. Przygotuj się na te ataki, bo przyjdą. Miejsce
szczególnego przywileju stało się miejscem szczególnego niebezpieczeństwa. %7ładna prawda nie napotyka się na tak
silną opozycję jak prawda mówiąca o władzy wierzącego. Duch modlił się przez Pawła aby otworzyły się oczy wiernych
na wszystko, co Pan zapewnił im dla ich bezpieczeństwa. Widziałem już sporo dobrych ludzi, których diabeł próbował
wywieść w pole. Usiłowali nauczać o tych prawdach, albo sami byli nauczani. Usiłowali działać zgodnie ze Słowem
Bożym. Gdy diabeł ich atakował nie poddali się w duchu, lecz wiele razy zostawali pokonani w ciele. Diabeł chwytał się
każdego sposobu by ich zbić z tropu i pokonać. Bóg zapewnił im bezpieczeństwo i gdyby z tego skorzystali, wróg nie
mógłby zwyciężyć w walce z nimi. Wierzący musi być nieustannie uzbrojony w pewien rodzaj zbroi. W Liście do Efezjan
6:10-17 BT, czytamy, "W końcu, bracia, bądzcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą byście się
mogli ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na
wyżynach niebieskich. Dlatego wezcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i,
dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wstańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz,
którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie
wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Wezcie też hełm zbawienia i miecz
Ducha, to jest Słowo Boże." Różne części tej zbroi symbolizują poszczególne postawy duchowe, które wierzący musi
zachowywać. Przez noszenie takiej zbroi wierzący jest ochraniany i nie będzie zraniony w swej autorytatywnej posłudze.
Jedyne, o co się musi troszczyć, to utrzymywanie tej zbroi w dobrym stanie i w należytym porządku na sobie. Pierwszą
częścią zbroi jest pas prawdy, który obrazuje jasne zrozumienie Słowa Bożego. Jak pas żołnierski, tak i ten utrzymuje
całą resztę zbroi na właściwym miejscu. Dalej mamy pancerz sprawiedliwości, który ma podwójne zastosowanie. Po
pierwsze, Jezus jest naszą sprawiedliwością i w Niego musimy się oblec. A po drugie, wskazuje to na nasze aktywne [ Pobierz całość w formacie PDF ]