[ Pobierz całość w formacie PDF ]

bardzo czcili. Ile udręczeń zaoszczędzono by mi. Zwiadkowie nie mogli mi
jednak tego powiedzieć, gdyż sami nie przyznają się do własnych wątpliwości.
Wiara jest dla nich czymś totalnym, w co się nie wątpi, czego się nie krytykuje
i gdzie nie ma zachwiań. Moje impulsywne myślenie było jak drapieżnik ,
który zaatakuje mnie i zniszczy jeśli go nie okiełznam . Ponieważ w
organizacji nie tolerowano jakichkolwiek wątpliwości, za jedyne rozwiązanie
uznałem całkowite ich stłumienie (a z nimi również siebie). Ponieważ chciałem
ujść z życiem i być uznanym przez Jehowę poświęciłem w służbie dla niego tak
dużo czasu, by mój zatwardziały duch , upokorzony i wyczerpany nie miał
możliwości wątpić. Podobnie jak kobiety, które potrafią skutecznie
przekształcać wątpliwości w zalety (lub na to, co za zalety uważają)
postępowałem również ja. Wstąpiłem do Bethel, by mój potencjał myślenia
pozbawić możliwości wątpienia poświęcając się intensywnie nowym celom.
d. Rodzina
Dość wcześnie wstępują Zwiadkowie Jehowy w związki małżeńskie.
W latach czterdziestych naszego stulecia odradzano zarówno małżeństwa jak
też posiadania dzieci (książka pt. "Dzieci" wyd.1941 r. - Rutherford), traktując
je jako jedną z nielicznych, dozwolonych form zorganizowania własnego życia.
Rodziny Zwiadków pozostają pod silnym wpływem Towarzystwa Strażnica.
Bardzo sztywno określa ono granicę między rolą męża i żony. Podrzędna rola
kobiety w rodzinie jest stale akcentowana. Wg Towarzystwa - powinna ona nie
tylko respektować, lecz również czuć się w swej roli szczęśliwa. Jest to
niezwykle trudne dla kobiet zdolnych i wykształconych, zważywszy, iż również
w organizacji posiadają niewiele możliwości wykazania się. Za jakiekolwiek
próby dominacji nad mężem są one strofowane. Mężom, których żony nie
respektują wytycznych Towarzystwa odbiera się różnego rodzaju przywileje .
Poważne problemy w rodzinach Zwiadków Jehowy nastręcza wychowanie
dzieci. Od najwcześniejszych lat są one wprowadzane (często zmuszane)
w rutynę życia organizacyjnego. Jednocześnie zgodnie z zaleceniami
Towarzystwa, izoluje się je od środowiska rówieśników co prowadzi do
różnorodnych konfliktów ze światem zewnętrznym. Sztywna postawa
Organizacji nie daje dostatecznego wsparcia. Dla wielu Zwiadków lata
młodzieńcze są jednym wielkim koszmarem.
e. Stawianie organizacji na pierwszym miejscu
Osoby z zewnątrz, które dopiero poznają Zwiadków Jehowy (czy to na
zebraniu w Sali Królestwa, czy na kongresie, w fabryce w Brooklynie lub
Selters) są zazwyczaj zafascynowane porządkiem i harmonijnym
funkcjonowaniem wspólnoty. Towarzystwo Strażnica jest dumne, iż tworzy
wrażenie (pozór) organizacji harmonijnej i niezwykle sprawnej. Wnikając
jednak głębiej, poza powierzchowny powab , dostrzec można wiele
poważnych problemów, nie tylko w poszczególnych zborach, ale też w samej
siedzibie Towarzystwa. Szeregowi Zwiadkowie dbają o stworzenie
korzystnego obrazu siebie i swojej organizacji; przyczynia się to bowiem do
lepszego sprzedania ideologii. Zachwalanie organizacji jest ważnym celem
każdego wyznawcy. Nawrócenie według Zwiadków Jehowy, to uwierzenie, że
Towarzystwo Strażnica jest kanałem bożym i przez to należy się jemu
podporządkować. Aby zbudować lojalność względem organizacji u osób
nowych, używają najróżniejszych tekstów biblijnych do obrony jej nauk.
Zbudowanie lojalności we wstępnej fazie jest niezwykle ważne; powoduje
bowiem i tworzy pasywną zgodę we wszystkich dalszych tematach (nawet tych
najbardziej wątpliwych). Za bezwzględne posłuszeństwo i obronę swoich
interesów Towarzystwo nie odwzajemnia się swoim podopiecznym. Za pracę
pełnoczasową, jak też utratę zdrowia podczas jej pełnienia (wypadki w
fabrykach Towarzystwa), Zwiadkowie nie mogą liczyć na jakąkolwiek
rekompensatę, czy rentę. Nieludzkie potraktowanie przez Towarzystwo ofiar
wielu wypadków jest skrzętnie ukrywane.
5. Czy wspólnota przyciąga osoby o chwiejnej psychice?
Zagrożenie zdrowia lub zachwianie równowagi wewnętrznej wywołuje
w organizmie stan utrudniający normalne funkcjonowanie i zmusza do jego
zmiany. Zdarza się jednak często, że zamiast stawienia czoła problemom,
jednostka wycofuje się . Ideologia religijna i przynależność do grupy religijnej [ Pobierz całość w formacie PDF ]